ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇLAR

Satıcılara Borçlar 3,951,912.45
Personele Borçlar  
Diğer Çeşitli Borçlar 4,173.34
Ödenecek Vergiler 163,753.55
Ödenecek Sosy. Güv.Kesintileri 249,535.82
Toplam 4,369,375.16

GİDERLER

01-Personel Giderleri 15,968,908.97 %3.9
02-Kira Giderleri 2,720,535.82 %0,7
03-Haberleşme Giderleri 1,929,841.28 %0,5
04-Basılı Kağıt Kırtas. ve Diğ.  632,603.41 %0,2
05-Isıtma, Aydınlatma, Temizlik 2,767,380.61 %0,7
06-Temsil ve Ağırlama Giderleri 1,248,321.49 %0,3
07-Teşkilata Yardımlar 117,619,986.47 %28,4
08-Sair Bağış ve Yardımlar 0.00 %0.0
09-Seyahat Gid. 2,490,138.39 %0,6
10-Taşıma Vasıta Giderleri 690,620.50 %0,2
11-Basın Yayın ve Tanıtım Gid. 17,006,952.16 %4,1
12-Vergi, Noter, Sig. ve Mahk. 418,446.81 %0,1
13-Malzeme Giderleri 74,525.56 %0,0
14-Seçim Giderleri 236,024,600.69 %57,0
15-Sair Giderler 14,398,473.36 %3,5
Bina Alım Gid.    
Demirbaşlar 920,881.67  
Haklar 27,381.32  
Araştırma ve geliştirme 6,484,219.77  
Güvenlik Hizmet Gid. 735,798.70  
Yemekhane Giderleri 1,716,159.57  
Bilgi İşlem Giderleri 2,239,862.68  
Diğer Çeşitli Giderler 2,274,169.65  
Giderler Toplamı 413,991,335.52 %100

31.12.2015 TARİHİNDEKİ NAKİT VE ALACAKLAR

Kasa 1,225.10
Bankalar 502,420.25
Verilen Depozito ve Teminatlar 602,538.05
Diğer Çeşitli Alacaklar  
Verilen Avanslar 13,656.66
   
Toplam 1,119,840.06
Genel Toplam 419,480,550.74

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN NAKİT VE ALACAKLAR

Kasa 2,011.58
Bankalar 29,791,129.18
Verilen Depozito ve Teminatlar 359,071.40
Verilen Avanslar 8,204.60
   
Toplam 30,160,416.76

GELİRLER

01-Üye Giriş Aidatı   %0.0
02-Üye Yıllık Aidatı   %0.0
03-Milletvekili Aidatları   %0.0
04-Aday Adaylığı Özel Aidatları 39,141,064.73 %11.0
07 Haziran Seçimleri için 25,585,555.23  
01 Kasım Seçimleri için 13,555,509.50  
05-Satış Gelirleri   %0.0
06-Faaliyet Gelirleri   %0.0
07-Genel Merkez Yardımları   %0.0
08-Parti Mal Varlığı Gelirleri 9,460,623.63 %2,7
09-Devletçe Yapılan Yardımlar 297,980,095.00 %83,8
10-Yayın Gelirleri   %0.0
11-Sair Gelirler 394,813.40 %0,1
12-Bağış ve Yardımlar 8,614,111.25 %2,4
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Gelirler Toplamı 355,590,708.01 %100

31.12.2015 TARİHİNDEKİ BORÇLAR

Satıcılara Borçlar 33,140,757.13
Personele Borçlar 94,319.77
Diğer Çeşitli Borçlar 3,280.77
Ödenecek Vergiler 196,460.44
Ödenecek Sosyal Güv.Kes. 294,607.86
   
Toplam 33,729,425.97
Genel Toplam 419,480,550.74